Hoezeer het me ook spijt voor degenen die ik bijzonder acht in hun menszijn, heb ik een regel gesteld voor deelname aan de yogalessen. Ik kan voor mijzelf niet verantwoorden indirect een bijdrage geleverd te hebben aan een experimentele gentherapie, aangezien de opzet en de gevolgen ervan in strijd zijn met alle gezondheidsregels. Totdat het tegendeel ervan is bewezen, zal ik alert blijven voor degenen die er in mee zijn gegaan.

Ook om de nevenschade van de gentherapie zoals het risico op verspreiding van het virus via degenen die zijn ingeënt te reduceren, heb ik besloten om alleen verder te gaan met degenen die geen injectie hebben ontvangen.

Ik verwijs naar dit interview voor de feiten rondom het virus en de inentingen.
http://vrijheid.wtf/video/covidbioweapon.mp4
En dit interview: https://rumble.com/v1scqsw-australiaone-party-australiaone-update.-interview-with-dr-bryan-ardis-and-r.html

Ik hecht waarde aan een persoonlijk onderzoek naar de achterliggende feiten. De crisis heeft enerzijds te maken met 'the great reset', dat slechts de belangen van de deepstate begunstigt, en anderzijds met 'the great awakening',dat het belang van de hele mensheid dient. Het is mij duidelijk geworden dat dit is wat ik beoog in deze roerige tijd. De thematiek die ik aanreik tijdens de bijeenkomsten zullen dan ook veelomvattend en verdiepend zijn.
Degenen die dit proces aan willen gaan en een bijdrage willen leveren aan het transformatieproces dat nu in volle omvang gaande is, zijn van harte welkom.

Rijs-genoot : transformatie yoga & healing & verrijkende en ver reikende gesprekken

Marie-louise Rijs biedt op een authentieke wijze yoga in een kleine setting, healing en verdiepingsgesprekken in de context van een geestesschool.(Koolhoven/Reeshof/Tilburg)    

Holistisch benadering: fysieke, energetische, mentale, emotionele,geestelijke en spirituele thematiek hangen met elkaar samen.
Transformatie /bewustwording mag zich ten aanzien van al deze wezenslagen voordoen.
 

Transformatie yoga,  
Verschillende yogadisciplines hebben mij geïnspireerd naast andere disciplines. De spirituele benadering van de kashmiryoga sprak mij het meeste aan. Het uitgangspunt van deze yogavorm is, dat er geen resultaat beoogd wordt, maar dat je lichaam zich vanuit moeiteloosheid kan bewegen en ontspannen en dat je ontvankelijk wordt voor je energetische lichaam. 

Het gaat om het verwerven van lichaamsbewustzijn en het ervaren van levensenergie in je lichaam. Het gewaarzijn maakt je ontvankelijk voor verfijning in je gevoelslichaam. Hoe meer nuances aan gevoelsindrukken je fysiek gewaar wordt, hoe makkelijker veranderingen kunnen plaatsvinden en hoe meer daar ruimte voor ontstaat. 
Door een houding vanuit een innerlijke beleving te ervaren kun je meer loslaten en je openen voor je essentie in zijn.
Yoga is geen doel op zich, maar een middel om tot bewustzijn te komen.
Voor mij geldt dat het mijn ziel voedt met een opening naar het transpersoonlijke.

De yoga wordt gegeven binnen het kader van een bewustzijnsschool. Alles wordt geïntegreerd: Thematiek, energetisch lichaaamswerk, meditatie' s, massages en diverse methodes op het gebied van healing vormen onderdeel van het programma. 

Deze benadering van yoga is geschikt voor degenen die vertrouwd zijn met spiritualiteit en healing en zich willen toeleggen op bezinning en zingeving.
Het aantal plaatsen binnen de yogagroepen is beperkt. Een afstemming qua bewustzijn is daarom ook gewenst. In principe heb je je persoonlijke proces al doorgewerkt. Je neemt een volwassen positie in, waardoor de groep elkaar voedt in de breedste zin des woords en oog heeft voor een groter geheel. 

Een uitsluiting geldt voor degenen die roken en yoga willen beoefenen. Het roken beperkt het gewenste effect voor je gezondheid en je geestelijke groei. De rookgeur wordt ook als storend ervaren. 

persoonlijke consulten
Wat je bepaalt op emotioneel, mentaal, fysiek of energetisch niveau hangt met elkaar samen en wordt in een grotere context geplaatst. Binnen een complexiteit ontstaat weer helderheid, waarbij je uitgenodigd wordt om los te laten wat je niet meer dient en iets nieuws, oftewel wat je al in potentie in je hebt, in beweging te laten komen. Er ontstaat een vrijere stroming. Je krijgt een breder zicht op wie je wezenlijk bent, inzicht in wat zich voor heeft gedaan en wat er geleefd mag worden.

Er wordt me gevraagd wat ik doe, liefst in praktische woorden geduid. Dat zou suggereren dat ik persoonlijk iets zou doen om iets te realiseren of wel op te lossen. Ook al kan er sprake zijn van een oorzakelijk verband bij problemen en ziekte, lost dat in zichzelf het probleem niet op. Je zult voorbij oorzaak en gevolg dienen te komen. Voorbij de verhaallijn, voorbij alle beperkende overtuigingen en conditioneringen, kan er iets ontstaan vanuit een groter onpersoonlijk tijdloos bewustzijn. Genezing voltrekt zich vanuit een ontvangende, onvoorwaardelijke houding voor wat er is en mag zijn. 

Ook al heb ik me breed verdiept in tal van aspecten op gezondheid, psychisch en spiritueel gebied en in diverse methodieken, zal hetgeen zich voordoet dat overstijgen. In elk contact mag iets zich ontvouwen en betreft het een unieke ervaring. Ik laat me leiden door wat zich in het moment zelf wenst aan te dienen, gebruik makend van helderhorendheid en -voelendheid en me afstemmend op het bewustzijn van de ander. Je weet meer vanuit je hoger bewustzijn dan dat je vermoedt.

Mijn kracht zit in het neerzetten van de grote lijnen en een overview te bieden. 

mediumschap: contact met kinderen
Bij nog ongeboren kinderen, babies en jonge kinderen beluister ik wat er in hen omgaat. Ouders ontvangen informatie die bevorderlijk is voor de wisselwerking met hun kind. Kinderen kennen zichzelf al heel goed en willen gezien, gehoord, erkend worden in wie ze zijn. 

Ik begeleid met ontzag hooggevoelige en hoogbegaafde kinderen vanwege hun oorspronkelijke wijsheid. Ik geef ze graag een stem, lees daarvoor de rubiek: jonge lichtwerkers.  

contact met overledenen d.m.v. channeling
Via dit medium is het ook mogelijk om contact te maken met overledenen. Het slechten van de grens tussen leven en dood, maakt meer begrip mogelijk van het aardse bestaan met een terugblik vanuit een grootser perspectief. Het biedt te alle tijde troost en inzicht voor de nabestaanden.  

adres:
Veenendaalstraat 3 (Koolhoven)
5036 WL Tilburg
Mobiel: 0633308199
mlrijs@gmail.com

Kop

Dit is een paragraaf. Klik hier om tekst toe te voegen en te wijzigen. Dit is een perfecte plek om een verhaal te schrijven en/of informatie te delen met uw website bezoekers.