7. jun, 2017

levenswijsheid

We bevinden ons allemaal op de weg van onze levensreis waarbij we ervaringen opdoen die ons uitdagen om ons meer bewust te worden van wie we zijn en ons inzicht te geven in hoe we ons verhouden tot die ervaringen. Het leven stelt ons steeds voor verrassingen …aangename en minder aangename, waar we een wisselwerking mee aangaan…gewild of ongewild. 

Met geduld openbaren zich inzichten totdat we ze begrepen en geïntegreerd hebben in ons zelf. In onze menselijkheid willen we echter uit ongeduld en gevoel van machteloosheid grip en overzicht houden op wat zich aandient. Vicieuze cirkels maken dat we het zicht kwijt raken en blind worden voor wat zich wil openbaren. Zodra we ons echter openstellen voor wat het ons te zeggen heeft, verandert de verhouding tot die ervaringen.
In ieder schuilt een wijsheid die ons helpt om verder te kijken. In  wisselwerking  met een ander kan zich spontaan een inzicht voordoen dat we eerder niet tot onze beschikking hadden.

Op zoek naar de waarheid komen we illusies tegen. Elk nieuw inzicht onthult een eerdere illusie en elke waarheid is slechts van korte duur.  We kunnen er geen houvast aan ontlenen.
De weg is om de waarheid achter de illusies te vinden.  

Wie niet bereid is tot leren , wordt nooit wijs. 
Waardeer en erken de leerling en leermeester in jezelf.
Zo ontmoet steeds je leermeesters die in hun medemenselijkheid zich tonen in wie ze zijn : authentiek.