8. jan, 2019

Mentaal bewustzijn versus hoger bewustzijn

Degenen die menen nuchter en rationeel te zijn en zich voornamelijk bezig houden met tastbare feiten, objecteren het leven en gaan voorbij aan het mysterie van het leven. Waar het leven uit ontstaan is of om draait, heeft niets met concreetheid van doen.
Het geeft je een schijnbaar gevoel van houvast om te menen het leven te kunnen concretiseren.
De niet tastbare wereld is echter omvangrijker dan de tastbare. 

Nuchterheid wil zeggen dat je alles afweert wat voor de ratio niet toegankelijk is. Dat is gelijktijdig een beperktheid. Je ontkent in wezen je eigen vermogen in hoger weten : je hoger bewustzijn. De geestelijke wereld reikt verder dan de mentale wereld.
De grootste denkers en wetenschappers wisten dat wat hen werd ingegeven niet uit hun denken voortkwam. Daarvoor dien je helder te zijn, dus niet nuchter ofwel uiterst aards, maar dien je je geest open te stellen voor wat er meer is buiten ruimte en tijd.

Uiteindelijk bevredigt het leven je niet ten diepste wanneer je je uitsluitend op verworvenheden en genot richt en er zich niet iets wezenlijks aangeraakt wordt.  

Iemands spiritualiteit ontwikkelt zich via
1. het verlangen naar lichamelijk genot, zoals voedsel en seks.
2. het verlangen naar geld en weelde.
3. het verlangen naar eer en macht.
4. het verlangen naar wetenschap, zelfbewustzijn, en kennis over de wereld om ons heen.
5.een spiritueel verlangen : Het beteft "het meta-niveau", want het doel van dit verlangen ligt buiten deze wereld.

Iemand die spiritueel bewust is kent de beperkingen in zijn mens zijn, zo ook zijn intellectuele vermogens, is ontvankelijk voor dàt wat het denken overstijgt.