15. sep, 2019

de keerzijde van het beogen van succes

Succes en verlies zijn twee zijden van dezelfde medaille.

Er heerst een tendens om succesvol, buitengewoon, veelzijdig, gedreven te zijn in je werk, alles goed te willen doen ook in je rol als partner, moeder /vader. Daarnaast beschik je over een rijk sociaal leven, waarin speciale activiteiten plaats dienen te vinden. Bij het beoefenen van sport speelt dezelfde uitdaging tot presteren. 
Je leeft het leven ten volle, succesvol, wat zichtbaar dient te zijn voor de buitenwereld !

Je hebt een beeld voor ogen waar je aan wilt voldoen om jezelf te bewijzen, te verbeteren of te vervolmaken. Het succes, dat je beoogt, ligt altijd in de toekomst, waardoor de voldoening van behaalde successen slechts van tijdelijke aard kan zijn. Al gauw dient zich een ander verlangen/doel aan, dat gerealiseerd wil worden.

Zolang je in deze run blijft, lijkt er nog niets aan de hand te zijn. Ook al besef je van tijd tot tijd dat je een keerzijde ervaart bij deze gedrevenheid, sus je die gedachten en onrust weg. Stilstaan bij het moment van nu maakt je rusteloos en onzeker. 
De drive om iets te bereiken houd je gevangen. Je leeft meer en meer vanuit de automatische piloot, waarbij 'de slavendrijver' in jou het voor het zeggen heeft. Het’ willen’ is al lang niet meer op een vrije wil gebaseerd, maar op ‘moeten’.  De code is 'iets doen, najagen' en niet 'zijn zonder iets te doen'. 

Totdat er iets gebeurt dat je dwingt stil te staan. Je krijgt lichamelijke klachten, een depressie of een burnout. Naast de frustratie niet meer te kunnen doen wat je wilde, ervaar je leegte, verwarring, betekenloosheid en zinloosheid. Overal waar je je mee had geïdentificeerd verliest zijn glans. Je bent jezelf onderweg kwijt geraakt.....

Een succesvol leven vraagt zijn tol: een verlies aan jouw natuur, de waarde die je bent,  zonder alle inspanningen om te worden wie je wilt zijn.  In de mate waarin je getracht hebt een beeld te vormen van de betekenisvolheid van wie je wilt zijn, verlies je jezelf. Zolang je je richt op 'worden', 'ben' je niet. 

Bezinningsvraag: Wat is succes en wat ontleende je eraan ?

Zoals bij de slinger van de klok zal de beweging die naar buiten was gericht, zich naar binnen keren: jijzelf komt nu centraal te staan vanuit wie je bent zonder de franje van het succes en vraagt om een herkadering van waarden. 

Het ego is afhankelijk van erkenning vanuit een permanent gemis aan houvast in zichzelf. De transpersoonlijke weg is niets meer te ontlenen aan enig behaald succes.