22. feb, 2018

chakraoplijning testen m.b.v. radiësthesie

Don't look for the solution. Look for the alignement.It will bring the solution. Esther Hicks 

Een benadering die ik toepas is het testen van de oplijning van de chakras, het auraveld en  het centrum van je identiteit. Deze informatie werd me doorgegeven en bleek de puzzel te zijn voor de voor mij nog onverklaarbare redenen die heling in de weg stonden.

Vooraf aan elke behandeling wordt nu getest of alle chakras vanuit de bron tot aan de aardekern opgelijnd zijn. Dat is de basis voor alles en een voorwaarde om de informatie te kunnen verwerken. Een afwijking van de oplijning kan de volgende symptomen teweegbrengen: vermoeidheid, verwardheid, weinig focus, overprikkeling of juist apathie, dwangmatige gedachten of handelingen, verminderde aanwezigheid.
Een niet goed gecenterd identiteitsbewustzijn als extra belasting hangt er vaak mee samen. 

De volgende verschijnselen kunnen zich voordoen: 
Je kunt op het ene gebied prima functioneren maar op een ander gebied niet tot je recht komen.
Je ervaart weerstanden in je leven, waardoor je niet echt kunt leven wat je zou willen leven of je potentie niet kunt leven. Zonder dat je een oorzaak kunt duiden ervaar je dat er sprake is van een ballast, waaruit weerstand, zwaarte, tegenslagen voortvloeien. Je kunt het gevoel hebben ergens slachtoffer van te zijn of  een schuld bij je te dragen, zonder dat je er een aanleiding voor kunt vinden in dit leven.Het ondermijnt je gevoel van eigenwaarde, zingeving of je ervaart niet echt aanwezig te kunnen zijn.

Met behulp van radiësthesie kun je nagaan of er nog sprake is van oud zielsaspect en wat het je te zeggen heeft en wat alsnog geïntegreerd dient te worden. Het is ook mogelijk dat er sprake is van een verstrikking in het familiesysteem, zoals vanuit de theorie van Bert Hellinger wordt geduid en m.b.v.familieopstellingen ook zichtbaar is te maken. Deze gegevens zijn dus ook in het energetisch veld zichtbaar en te duiden.

De oplijning van je chakras laat dan zien dat er sprake is van een afwijking in de belijning. De afbeelding geeft aan hoe deze lijnen kunnen lopen.

Dit fenomeen kan zich ook voordoen bij kinderen. Zij staan nog dicht in verbinding met vorige levens of kunnen moeite hebben met het incarneren waardoor ze te weinig verbinding hebben met hun lichaam.

Vanaf 2019 constateer ik dat de frequentie van de aarde dusdanig verandert dat vrijwel iedereen die ik test niet meer gegrond blijkt te zijn en dat daarmee allerlei klachten samenvallen.  
Om dit te voorkomen dien je je bewust te ankeren aan de aarde, haar magnetisch veld en ontvankelijk te zijn voor een groter besef wat de aarde aangaat zoals jonge lichtwerkers al weten. (zie rubiek hierover)