25. apr, 2018

Zicht biedt inzicht in het onzichtbare

Altijd op zoek naar de waarheid achter de verschijnselen, maak ik al ruim 25 jaar gebruik van diverse testmethodieken, (kinesiologie, biotensor, wichelroede en pendelen) naast het channelen.De gegevens die daarbij worden aangereikt, maken dat perspectieven zich kunnen wijzigen. 

Sinds dat ik me meer op zielsniveau ben gaan richten in combinatie met de spirituële radiësthesie, ging er opnieuw een wereld voor mij open: wat zich voordoet is gereliëerd aan allerlei bewustzijnslagen en staat onder invloed van het familie en collectieve systeem.  

Zicht bood me wel inzicht in welke fenomenen zich voordeden, maar zolang het alleen feiten betrof en niet in een context toegepast kon worden, ontbrak er voor mij alsnog een sleutel. Door gelijktijdig healing toe te passen, ontstond pas de betekenisvolheid waar naar ik op zoek was.

Radiësthesie ofwel het pendelen is gebaseerd op het feit dat alles energie is en een trillingsfrequentie heeft.  Deze methode geeft de mogelijkheid om op allerlei niveau's iets concreets te duiden binnen een context waar opheldering of healing wenselijk is. 

Wanneer je geen kader hebt, kun je niet inschatten...

op persoonlijk gebied :

hoe je geestelijke ontwikkeling is,
de mate van je vitaliteit, wat de achtergrond is van waaruit ziekte zich voordoet, wat je gezondheid bevordert
hoe je energetische auravelden functioneren of dat de chakras opgelijnd zijn of geblokkeerd zijn
of je goed gecenterd bent in je persoonlijkheid 
wat je potentie is en welk energiecentum sturing geeft aan je leven

op het gebied van een woning of bedrijf:

hoe de trillingsfrequentie is in je huis, binnen een bedrijf en hoe de frequentie te verhogen. 

op het gebied van een relatie

verschillen in bewustzijn en energiepatronen kunnen communicatie en relatieproblemen teweegbrengen.
Is er sprake van afhankelijkheid of leeft ieder vanuit zijn/haar autonomie en krachtcentrum ? 
Ben je mentaal, intuïtief of geestelijk ingesteld ?
Hoe kan ieder zijn kwaliteit inbrengen ? 

De mogelijkheden van testen zijn eindeloos. De meerwaarde zit in de bewustwording van wie je bent en om dat te kunnen leven wat de bedoeling is.  

De gegevens vanuit de radiësthesie kunnen een toegevoegde waarde hebben, maar zoals met alles heeft het testen  in zich ook weer een beperking : je kunt alleen dat testen waar je je bewustzijn op richt en met het testen ben je uit op feiten. 

De combinatie met channelen vangt dit gemis echter op. Je krijgt meer informatie dan dat wat met schema's valt te duiden.
Zo kan bijvoorbeeld je zielspotentie gechanneld worden.