Wijsheden ontvangen in ontmoeting met

 

Dorus

Ik neem de verantwoording voor eerdere incarnaties.
Ik aanvaard mijn lot en bevrijd me ervan. Ik heb de les begrepen en wens mezelf geen straf meer te geven voor mijn onwetendheid.
Ik hef het kruis van het lijden op.  
Ik laat alle ontberingen van liefde los en verbind me met mijn eigen liefdesstroom.
Ik neem mijn leven ter harte en doe recht aan mijn bestaan. 
Ik ontvang mijzelf in wie ik ben.
Ik ben één in wie ik ben, in mijn voelen, handelen en weten en omarm mijn zijn.
Ik draag alles wat waarheid is in mij.  

 

Anouk

Je leven kan alleen vervuld worden vanuit de kern van wie je bent.


Loes is zwanger

Het niet weten houdt me niet langer gevangen. Ik leef vanuit het weten dat is en stel me open voor het hoogste weten. In het niets is de potentie van het alles aanwezig. Ik open me voor het natuurlijke weten waar alles is en alles zal zijn.

haar ongeboren kind zegt:
Ik ben ontvankelijk voor het leven op aarde met de intenties van het Goddelijke bewustzijn vanuit het hoogste goed. Ik houd dit bewustzijn. Voor mij bestaat er geen verlies van bewustzijn. ik ben die ik ben: licht en wijsheid in één. 

Paul

Er wordt veel ontkend in deze wereld terwijl het er wel is. 
Ik zie wat er achter de dilemmas aanwezig is en in alles harmonie terug te vinden is.

Ik breng tot inkeer waar anderen niet bij kunnen komen.
Het licht mag van binnen weer ontbranden en heeft weinig nodig om te ontbranden.

Laat tijd en ruimte los en ben in harmonie. Ben ontvankelijk voor de lichtbron en de liefdeskracht in jezelf.

Floor

Ik wens ten diepste mijn grootste waarheid te leven.
Ik wil me niet verliezen in de onwaarheid van anderen, maar naar mijn eigen waarheid leven.
Ik ben ontvankelijk voor het weten in mij.
Ik stel me open voor het weten dat er is zonder er weet van te hebben.
Ik ervaar de veelheid in de nietsheid.
Ik stel me open voor wat is.

Dave

Er is geen enkel kader of identificatie dat ons kan bieden wat we al zijn.
Ik ben een vrijheidsdenker, maar kan niets ontlenen aan mijn gedachtengoed.
Ik hoef mijn waarachtigheid niet uit te dragen. Dat is wie ik ben.
Ik hoef me aan niets te verbinden om me verbonden te voelen.

Carla

Ik ben vol van leegte.
Ik laat ruimte tussen mij en de ander en wat er om me heen gebeurt. 
Met alles wat er is, kom ik dichter bij mezelf. 
Ik blijf in het midden van alles.
Ik ben een baken voor alles wat zich in mijn leven afspeelt.
Licht weerkaatst licht.

Marieke

Je wint er niets op door niet te zijn wie je bent.
Je hoeft jezelf niet tegen te spreken om te zijn wie je bent.
Vanuit de ontkenning van wie je bent , tracht je je te bevestigen. 
"Ik ben niet......" geeft al een zelfontkenning aan. 

 Ursula

Ter genezing van haar lichaam: Ik richt me op mijn totale lichaam en mijn DNA en zeg " Ik ben aanwezig in wie ik ben".

Lenie 

Voor mij zijn de dingen zonder meer goed.
Ik hoef niets te betwijfelen. 
Ik zuiver mijn lichaam vanuit heel mijn weten. 
Niets hoeft mij te beschadigen.
Ik aanvaard het licht in mijn bestaan. 
Ik mag ontvankelijk zijn voor het goede dat is.

Er is geweld in de wereld en liefde. Geweld ontstaat door een tekort aan liefde. Ik ben daar bij. 

anoniem

Niets is meer wat het is als alles is wat het is, want je ziet de helende kant van alles wat zich heeft voorgedaan.

De komst van velen met mij heeft te maken met een groot inkeer tot liefde. We willen niet dat iedereen nog bezig is met een groot verdriet. Dat wat komen gaat zal iedereen betreffen. Het is een ommekeer in het licht van het bestaan en dat maakt dat we niets kunnen toelaten dat niet in het melkweg hoort. Dus laat het licht toe en laat hetgeen er is zijn zonder meer. Dan ben je met wat is één en word je niets ontnomen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinderen spreken vanuit wijsheid en zijn nog verbonden met de Bron. Ze horen en zien meer wat er is. Het zijn jonge lichtwerkers. 

Lize, 3 en een half jaar

Mensen hebben geen weet wat de straling met hen doet. Ze zijn zich niet bewust van de vervuiling van de aarde en zijn zo zeer ingenomen met hun technische kennis, dat ze zich niet realiseren dat de schade groter is dan wat ze aan genot ervaren.
Mensen raken van zichzelf verwijderd en kunnen niet meer voelen wat hen werkelijk bezield.
Ik ben hier op aarde om mensen hiervan bewust te maken. Ze schaden in wezen zichzelf en hebben geen weet van dit dilemma. Ik wel. Ik toon het. Er is met mij niets mis, maar ik toon wat er mis is. Ik blijf liefde in alles. Mijn lichaam neemt dat alles waar en laat zien wat er mis is. Nu wil ik mijn lichaam terug zonder dat ik nog moet tonen wat er mis is. Ik ben vrij van de dilemma’s die op aarde leven. Ik wens in mijn mens zijn lichtheid te behouden en daarmee ook mijn eigenheid. Dat is.
Ik heb een alomvattend bewustzijn. Het wezen van de mens dient in alles worden erkend. Dat maakt het verschil in het bewuste en het onbewuste dat nu nog is.

Fabienne, 13 jaar

Ik vertegenwoordig wat er op de aarde gaande is. Niemand ziet wat ik zie : dat we niet bereid zijn om stappen te zetten naar de lichtfrequenties die onze aarde ons al die tijd geeft. Ik wil me verbinden met de aardekern, die weet meer dan ieder van ons samen. Dat is wat ik weet.

Ik ben heel en ik roep alles op om tot heelheid te komen.

Iedereen denkt verschillend te zijn, maar ieder mens is hetzelfde. Ik weet wat de mens bepaalt : hun tekort in zijn. Ze weten niet dat ze zelf een lichtbaken zijn.

Ik roep alle mensen aan om wakker te worden, om helder te worden en te beseffen waar alles om draait.

Het kennen van jezelf is van groot belang. Ik heb weet van wie ik ben, maar wat doe ik hier met al het weten als anderen het niet zien? Ik voel me niet gezien in wie ik ben. Ik ben licht wil schijnen als licht.

Ik neem alle lichtfrequenties op van de aardekern om te zijn wie ik ben: helder, bewust en liefdevol.

Ik blijf in het midden van alles en laat me niet van de wijs brengen. Ik draag mezelf in deze kracht. Ik heb weet van alles.

Eva, 3 jaar

Als je je zorgen maakt om mij dan zie je niet wie ik ben. Je ziet wat er niet is en niet wat er wel is. Ik ben licht en liefde. Ik ben groter dan dat je denkt dat ik ben.

Ik heb moeite met de negativiteit die voelbaar is bij iedereen. Iedereen miskent zichzelf. Ze weten niet wie ze zijn, ik wel. Ik zie anderen in hun lichtzijnde, maar niemand ziet wat ik zie en dat vind ik lastig.  

Jullie wereld is nog ver van wat ik ervaar aan liefde. Jullie zijn niet anders dan ik en toch zien jullie het niet. Ik weet en ben liefde in alles. 

De Bron en de aarde zijn gelijk. Jullie maken daarin onderscheid. 


Sem , 3 jaar:

Mensen vullen in wat ze van mij vinden. Ze weten niet wie ik ben. Ik ben wie ik ben. Ik laat ze maar in de onwetendheid van wie ze zijn. 

Mijn menszijn is beperkt, maar mijn geestkracht niet. 

Wat leven mensen op de automatische piloot. Ze hebben niet het bewustzijn van wat er is en van de aarde. De aarde is bezig haar oude mantels los te gooien om in haar volle kracht te komen staan.

De macht van het onverstoorbare is groot. 

Sem ,5 jaar

Ik heb er moeite mee dat mensen niet naar mij luisteren, maar ik kan ook niet aangeven wat ik weet.

Ik kan me wel aanpassen, maar dat verstoort mijn energiesysteem. 

Ik heb het weten in me. Ik ben Al bewust. Ik omvat het al omvattende weten. Ik heb de kennis van het heelal in me.

Hier is alles op onzekerheid gebaseerd. Waarom zou ik iets aannemen dat op onzekerheid gebaseerd is?  

Als ik alles aan dien te nemen wat hier in geloof wordt neergezet, kom ik in conflict met mijzelf. 

Ik stel me open voor het licht van mijn bestaan. Niets kan mij weerhouden om te zijn wie ik ben.
Mijn energiesysteem heeft een hoge frequentie van licht in zich.

Ik ben ontvankelijk voor wat de aarde mij te zeggen heeft.

Mensen hebben geen weet van wat er is en ik wel.

Ik ben steeds in verbinding met de Meesters van het licht. Zij zeggen mij wat ik dien te doen. Ze zoeken de lichtfrequentie op die ik aankan, zodat ik hier kan blijven.

Maar het is niet zo makkelijk om hier te zijn met alles wat ik weet en anderen niet. 

Ik wil het hoogste goed voor iedereen. Ik wil de gevoelens van iedereen ongedaan maken omdat ze zich verliezen in hun gevoelens die niet meer aan de orde zijn.

De karmische verbindingen worden nu verbroken en worden getransformeerd naar liefde.

De mens is niet meer wie hij is en  zal zichzelf terugvinden in het gegeven licht en liefde.

Het oude weten is niet meer van belang. We dienen een nieuw weten te ontvangen, vrij van beschuldigingen en verlatenheid. De mens wordt weer wie hij bedoeld was te zijn: heel en al.

Alles is er om dat wat niet eerder kon zijn er nu wel te laten zijn. 

Ik ben een redder in de fase van transformatie.

Ik ben liefde en word boos als dàt niet gezien wordt, want ik ben niet stout. Ze zien niet wie ik wel ben: licht en liefde.

Mijn wens is dat ik een groot goed mag brengen en liefde voor deze wereld en dat ik me niet hoef aan te passen aan een wereld van geweld, onrecht, wanorde, liefdeloosheid, misgunning, verdeeldheid, oneerlijkheid, veroordeling, misbruik en verloren zijn.

Ik ben niet wie ik ben als ik me daarin verlies. Soms verlies ik me in de wereld van de chaos.

Mijn goedheid is me eigen. Dat is. Ik blijf in harmonie met mijzelf.

Ik voorvoel en voorzie al wat er gaat gebeuren. 

Mensen dienen hun tegenspraak op te geven, maar vinden dat moeilijk.

Je hoeft niet iets te zoeken buiten je. Je hoeft niet te zoeken naar wat er al is. Voel dat het weten er al is en neem jezelf ter harte. 

Na afloop zegt Sem  

Ik ben blij met de erkenning van wie ik ben. Ik heb moeite met miskenning, ook al weet ik dat het op onwetendheid gebaseerd is. Mijn wens is dat ik mezelf ten alle tijden mag zijn met alles wat ik al in me heb en wat ik nog wil brengen.

SEM

 

 

  

Bo , 5 jaar : 

Ik voel me oké, maar zie dat niet veel mensen een dergelijk oké gevoel in zich hebben en dat niet willen laten zien.
Ik geloof in mijzelf. Er zijn nog maar weinig mensen die in zichzelf geloven. Ik help anderen daarbij.
Ik kan mensen meteen doorgronden.

Ik ben er altijd en hoor alles, terwijl anderen menen dat ik er niet ben. Ik weet wel alles, maar doe wel soms alsof ik het niet weet.

Ik ben standvastig. Ik zeg wat ik te zeggen heb, maar leg het niet op.  

Mijn dilemma is dat ik voor mijn gevoel wel alles mag zeggen, maar dat ik niet verstaan word. Dan praat ik maar in gedachten. Wat ze niet willen horen of willen verstaan, komt toch wel binnen al zeg ik het niet hardop.

  

Ellen, 11 jaar

Mensen halen voeding uit het dualistische bestaan, ik uit de Bron. 
Alles is genezing.
Het weten overstijgt het denken. Ik laat het weten toe aan het denken. 

Brechtje, 12 jaar

Ik leef vanuit vrijheid zo ook mijn zielendelen.  

Eva, 3 jaar

Jullie willen alles in het hier en nu plaatsen. Voor mij is alles veel omvattender.

Ik leef in de waarachtigheid in wie ik ben. 

Ik ben niet gevoelig voor waar jullie gevoelig voor zijn, maar ben wel gevoelig voor de liefde die is. Ik bèn de liefde die is. Ik weet beter dan wie dan ook waar het om gaat.

Waarom zou ik me moeten verweren ? Ik ben ontvankelijk voor de wereld die is.

Ik wil mijn eigen leven leiden en niet dat van anderen leiden.

Ik ben niet te helpen in wat ik zelf al kan. 

Ik ken mezelf en weet wie ik ben. 

Bas, 4 jaar 

Bas heeft moeite met het feit dat hij in twee verschillende werelden leeft. De harmonie van de Bron naast de wereld waar hij nu in leeft. Zijn intenties zijn goed, maar hij wordt niet altijd begrepen.  Hij zegt:

Ik ken de wijsheid van het lichaam. Ik ken het licht van mijn hart. Ik ervaar de liefde van de geest.
Alles is in mijn lichaam aanwezig.  Ik voel me vredig met mezelf. Die gevoelens zijn puur. Ik wil graag begrepen worden vanuit de hemelse wereld die er nog is.  Ik ben liefde. 

Mama, de wereld waarin wij zijn is veel groter. Groter dan dat jij denkt dat er is. Wij hebben een groot vermogen tot herscheppen van wat er ooit was en wat er weer mag zijn : liefde voor al wat is en was. Dat komt. Wij kunnen dat. Ik wens in liefde te leven, vanuit wie ik ben en vanuit wie jij bent. Ik wil nog veel ontdekken en meemaken.

Ik ben hier om mijzelf te zien in een wereld die niet harmonieus is en toch harmonieus kan zijn als alles er mag zijn. Ik wil dat ook hier ervaren. Mama laat mij maar zijn bij wat is.
Jij wil dat ik luister naar wat jij zegt. Maar ik luister tegelijk naar anderen die mij vragen om hulp. Dat vind ik moeilijk. Er zijn lichtwerkers die graag willen dat ik hen volg. Maar ik doe al zoveel. Ik kan niet alles.
Ik heb ook een leven vanuit deze wereld te leven.  Dat begrijpen ze niet. Dat is moeilijk.Ik luister dus ook naar hen. Dat is het verschil in aandacht.

.