persoonlijke achtergrond en benadering.

Opleidingen: 
Volkshogeschool voor natuurgeneeskunde: 
achtergrond van ziekte en gezondheid, chakraleer, voetreflexmassage
Kinesiologie / Touch for health
NAET: allergie elimentatie techniek
De kleine Tiki : school voor kunstzinnig en dynamisch coachen, stemcreatie
Diverse methodieken op het gebied van healing : touch of matrix, bodycode, magnified healing, the bars, intuïtief healen.
Naast 
genezend mediumschap en radiësthesie: eindeloze zelfstudie op allerlei vlak....

Hoewel ik diverse opleidingen heb gevolgd,  gaat het me niet om de verworven kennis. Geen enkele opleiding kan bieden wat het leven zelf  biedt: de hoogst haalbare school. De ervaringen in het leven brengen wijsheid teweeg, wat van een hogere orde is dan wat met intelligentie of kennis verworven kan worden. 

Juist niets op voorhand willen weten biedt meer opening tot een open gesprek.
De ontmoeting van mens tot mens is voor mij het meest wezenlijke. Elke ontmoeting brengt iets eigens teweeg.
Mijn uitgangspunt is dat twee méér weten dan één. We lichten op wat eerder niet helder bleek te zijn. 

Waarachtige ontmoetingen...

Het is een grote kunst om tot zelfkennis en -inzicht te komen…  Het weten van wie je bent reikt verder : je leeft vanuit authenticiteit en waarachtigheid. 
Je leert kijken op twee niveaus : het doorzien van persoonlijke dilemma’s en het ervaren van wie je wezenlijk bent.  
Wanneer je bereid bent om op onderzoek uit te gaan wat ervaringen in je leven je te zeggen hebben, maakt dat het leven met al zijn dynamiek je meer diepgang kan bieden.
Zonder oordeel kijken naar wat zich voordoet en daar bij kunnen zijn maakt transformatie mogelijk. Ik beschouw mezelf als een reisgenoot die meeschouwt. 

Ik ben bij geen enkele vereniging aangesloten. Daarmee zou ik me beperken en indirect ook de ander. Wat ik doe past in geen enkel kader. In het moment zelf kan een totaal nieuwe benadering ontstaan, waar we beiden onderdeel en getuige van zijn.