uitwerking van stress

Mogelijk besef je wel dat je stress bij je draagt, maar weet je niet de mate waarin het je bepaalt. Hoe kun je dit gegeven concreet maken ?

Met behulp van radiësthesie is de mate van stress te testen, de oorzaak van stress te achterhalen en welke uitwerking het op je heeft op mentaal niveau en op fysiek niveau door na te gaan welke organen er door belast worden.
Van daaruit kun je nagaan hoe je de stress kunt reduceren en wat je organen ter ondersteuning nodig hebben.

Achtergrond

De hersenzenuwen maken verbinding tussen je hersenen en al je organen en staan voor het autonome zenuwstelsel waar de sympaticus en parasympaticus onderdeel van zijn. De sympaticus staat voor je vecht-vlucht en bevries reacties op bedreigende ervaringen. Eerder opgedane reacties  kunnen je onbewust blijven bepalen in situaties die je in het heden ervaart, ook al is de bedreiging niet meer direct aanwezig. Een mate van stress kan dus onbewust aanwezig zijn, terwijl je lichaam wel allerlei signalen afgeeft en je emotioneel getriggerd wordt. Je reageert dan heftiger op situaties die naar verhouding niet veel impact zouden hoeven hebben.
Je kunt het ook herkennen in de drang om tot actie over te gaan of het tegendeel, je komt niet in actie. Je lichaam brengt onwillekeurig spierspanning te weeg, terwijl je ontspanning beoogt. Meestal ben je je daar pas van bewust wanneer je klachten krijgt, terwijl dit fenomeen zich al op subtiel niveau voordoet. Het vraagt om lichaamsgewaarzijn om dit te kunnen opmerken. 

Het mechanisme om je te verhouden tot negatieve ervaringen is al vroeg in je lichaam opgeslagen. Wanneer je systeem overbelast is geraakt, kunnen fysieke klachten het gevolg zijn. De spanning in je nek, schouder en onderrug zijn er direct aan gelieerd, maar spanning heeft ook weerslag op je organen. Ontstekingsgevoeligheid neemt toe en er kunnen zich problemen voordoen met je spijsverteringsstelsel, ademhaling en bloeddruk.  

Dieptespanningen kunnen niet door actieve sportbeoefening verholpen worden, waarbij spieren aangesproken worden en het zenuwstelsel en stresshormonen juist geactiveerd worden. Het geeft juist een versterking.
Daar komt bij dat je onbewust situaties opzoekt waarin de adrenaline toeneemt ipv afneemt. De drive om over te presteren heeft een oorzaak èn een keerzijde. 

Om stress te reduceren dient de parasympaticus met name de vagus nerves geactiveerd te worden. Door rust te nemen als compensatie van activiteit, zal de onderlaag aan opgedane stresservaringen echter niet uit zichzelf verdwijnen.

Hoe dieptespanning te reduceren ?

Naast het inzicht in hoe je in het leven staat en je verhoudt tot ervaringen, bieden specifieke houdingen het lichaam de mogelijkheid om de onbewuste impuls om tot actie over te gaan te kalmeren. Door rustig en inspanningsloos te bewegen en je gewaar te zijn van die bewegingen kunnen de automatische reflexen om je verhouden tot de buitenwereld door een defensieve houding aan te nemen of door overactief te zijn afnemen. Je legt het lichaam niets op, maar bent ontvankelijk voor hoe je lichaam uit zichzelf wenst te bewegen. Het lichaam wordt daarmee uitgenodigd om weer vanuit een natuurlijkheid te gaan bewegen.

De hersenen gaan daardoor ook andere verbindingen leggen. Daardoor ontstaat ruimte voor wezenlijke verandering in fysiek, mentaal en emotioneel opzicht. 

   

diepte ontspanning