subtiel gewaarzijn

Hoe kom je voorbij de dynamiek van spanning en ontspanning ?

De eerste gewaarwording is vooralsnog dat je je bewust bent van spanning in je lichaam. Mogelijk word je je daarvan pas bewust wanneer je lichaam daartoe signalen afgeeft. De mate waarin spanning je houding en gedrag bepaalt, kan lange tijd onderkend worden.

Wezenlijke veranderingen vinden niet plaats zolang je je brein en je lichaamsbewustzijn niet aanspreekt. Het vraagt om subtiele bewegingen en een subtiel waarnemingvermogen om te ervaren wat je lichaam geneigd is vast te houden en wat het los mag laten omdat het tegennatuurlijk is.

Je wordt je meer bewust hoe je houding bepaald wordt door spanning, zoals de positie van je nek, je schouders en je rug en kunt van daaruit ontdekken wat je lichaam nodig heeft om op subtiele wijze veranderingen door te voeren. 

Om de flow in energie en beweging tot stand te brengen dien je juist niets te forceren of aan je lichaam op te leggen, maar het lichaam uit te nodigen om het verschil te laten ervaren in huidtonus, pezen en spieren in een gespannen en ontspannen staat. Je lichaam geeft die informatie door aan het brein en wanneer het brein de ontspannen staat heeft geregistreerd kan het weer vertrouwen op het natuurlijke in het lichaam zelf.

Door dit gewaarzijn op fysiek en energetisch niveau toe te passen zal ook je gewaarzijn en onderscheidingsvermogen op mentaal en geestelijk niveau toenemen.
Je innerlijke houding ten aanzien van de uiterlijke wereld verandert: je aanval- en verdedigingsmechanisme neemt af en je gaat meer beleven vanuit wie je bent. Met andere woorden laat je meer en meer het geconditioneerde zelf los. De druk die je jezelf geneigd bent op te leggen of de druk van buitenaf laat je eerder los of komt niet meer binnen.

Je leert direct verbinding te maken met de kalmte in je lichaam, dat voorbij de dynamiek van spanning en ontspanning ligt. Daarmee ontstaat er een kalme en onverstoorbare geest.