In deze video worden de misvattingen over seksualiteit geduid en hoe seksualiteit in onschuld en heiligheid ervaren kan worden.   
Problemen op het gebied van seksualiteit ontstaan wanneer
- er sprake is van aannames over seksualiteit, die een ander opgelegd worden
- er een disbalans is in geven en ontvangen 
- er niet gecommuniceerd wordt en te veel als vanzelfsprekend wordt gezien
- er geen basis van respect en liefde is
- er slechts op fysiek niveau een uitwisseling plaatsvindt, zonder de andere bewustzijnsniveau's 
- er sprake is van (overgeleverde) emotionele ballast en aannames
- er geen sprake is van gelijkwaardigheid  

De wheel of consent biedt inzicht in de wijze waarop je mogelijk geneigd bent te communiceren of achter wegen laat te communiceren, welke consequenties dat voor jou heeft en wie en wat je daarin aantrekt. Zo lang er sprake is van een overeenkomst waar beiden zich in kunnen vinden, vindt er een voedende uitwisseling plaats (binnencikel), wanneer dat niet het geval is zul je onbewust je met een rol hebben geïdentificeerd die schadelijk voor je is, waarbij de tegenpool aangetrokken wordt. Je zult dan in meerdere relatievormen deze dynamiek tegenkomen.(gegevens buiten de cirkel).(zie you tube voor nadere uitleg)  

      

 zie you tube voor nadere uitleg over the wheel of consent https://youtu.be/B6tcMkRrYM0