Grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie en misbruik, geweldadigheid....

Uit mijn directe omgeving en praktijkverhalen blijkt dat het merendeel van de vrouwen ervaring hebben opgedaan met grensoverschrijdend gedrag, in hun jeugd of in hun relatie seksueel geïntimiteerd of misbruikt te zijn. 
Vrouwen worden gemanipuleerd, onderdrukt, veroordeeld voor hun tekort aan bereidwilligheid op seksueel gebied. Binnen relaties blijkt nog de code te zijn zonder meer beschikbaar te moeten zijn ten behoeve van een partner waarbij liefde en respect geen basiswaarde hebben. 
Onder de jongeren leven beperkte denkbeelden over seksualiteit : het bezit kunnen nemen van vrouwen, het scoren van het aantal vrouwen (b)lijkt een norm van vrijheid en mannelijkheid te zijn. Pornografie wordt als een normale uiting van een behoefte gezien, terwijl het daarbij om objectbewustzijn gaat. Overigens delen ook vrouwen deze mening, wat een veeg teken is.  

Onderling durven vrouwen hun ervaringen niet of nauwelijks kenbaar te maken vanuit misplaatste en plaatsvervangende schaamte voor het grenzeloos gedrag van mannen.
We zijn nog ver van gelijkwaardig relateren... Een trieste, verontrustende en vrouwonterende maar in feite ook een manonterende conclusie.
Het is aan de vrouwen om voor hun zelfwaardigheid te gaan staan en hun neiging om zich te schikken, wat voortkomt uit angst, te doorbreken.
Een relatie gebaseerd op angst is geen waarachtige relatie. 

Met respect voor en hulde aan de mannen en vrouwen die zich hierin niet herkennen en/of dit patroon hebben doorbroken en de weg geopend hebben naar waardig  relateren.